உன்னோடு நானிருந்த
நாட்களிலும்
நீ இல்லாத
நாட்களில்
என் உதடுகளோடு
உறவாடிய அந்த
ஐந்து எழுத்து சொல்
” FRIEND”
அருமையானது….!

Advertisements