மனம் மகிழ்ச்சியிலும்

மெழுகுவர்த்தி வெப்பத்திலும்

ஐஸ் காற்றிலும்

அலுமினியம் தனலிலும்

”உருகும்”

நானும் உருகுகிறேன்

உன்னருகே நானில்லாத

ஒருசில மணிதுளிகள் கூட..!!

Advertisements