காபி மெசினில்

என் கட்டைவிரல் கொண்டு

அழுத்திய போது

கசிந்தது…சர்கரையுடன்

பருகியபோது இனிக்கிறது..!!

கண்மனிக்கு

நிலா போன்ற நெற்றிபொட்டை

அதே கட்டைவிரலில்

பதித்து பார்த்த அழகும்

இனிக்கிறது….!!!

Advertisements