பசி இருந்தும் பட்டினி..

சிரித்தாலும் பொழிவு இல்லை..

காசு இருந்தும் செலவில்லை

சுவை இருந்தும் ருசிக்கவில்லை

தூக்கம் இருந்தும் கண்கள் மூடவில்லை

மறக்க நினைத்தாலும் உறக்கமில்லை..

இசை இருந்தும் ஒலி இல்லை

வெளிச்சம் இருந்தும் ஒளி இல்லை

நிலவு இருந்தும் பௌர்னமி இல்லை

கனவு இருந்தும் கவிதை இல்லை

நினைவு தேவதை என்னை

நீங்கி சென்றதனால்…………!!!!

Advertisements