மங்களுரில் எனக்கு

மயக்கம் இன்று(May 22, 2010).

சுவாசம் கூட முழுமையாக

சுவாசிக்க முடியவில்லை….

சுவாசிக்க மறந்த

நுாற்றுக்கு மேற்பட்டோர்

கருகி காற்றிலே பறந்ததை

நினைத்து…..

இயற்கை அன்னையே…!!

போதும்.

இனி பயணிப்பவர்களாவது

அச்சமின்றி பயணிக்கட்டும்…..!!!

Advertisements